Pogodnosti

Dopunsko zdravstveno osiguranje - NOVOSTI

NAJNOVIJA OBAVIJEST OD 15.07.2013. Prema dobivenim informacijama od odgovornih osoba Croatia zdravstvenog osiguranja, kartica dopunskog CZO vrijedi u svim ljekarnama i u ordinacijama primarne zaštite. Znači, više se ne mora tražiti povrat sredstava kad se ide recimo kod zubara ili kod podizanja lijeka u ljekarnama. Ovo se odnosi na 10,00 kn „participacije“. Još su ostali neki specijalistički pregledi u kojima još djeluje po sistemu refundacije. Nadaju se da će i to skoro riješiti. Također, prema informacijama iz HZZO-a, ukinut je otkazni rok u HZZO-u od 3 mjeseca. Sa datumom 24.7.2013. godine, prekid ugovora ide s datumom predaje zahtjeva.

Dopunsko zdravstveno osiguranje za 60 kn mjesečno

Republički sindikat radnika Hrvatske sklopio je ugovor sa Croatia zdravstvenim osiguranjem za ugovaranje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, sa neograničenom svotom po jedinstvenoj premiji za članove RSRH i članove njihovih obitelji. Zbog velike zainteresiranosti članova i radnika Hrvatskog Telekoma d.d. za navedene police dopunskog zdravstvenog osiguranja, uvažavajuai trenutnu ekonomsku situaciju, a posebno potrebu za dodatnim zdravstvenim osiguranjem svakog našeg člana, Republieki sindikat radnika Hrvatske donio je slijedeau odluku: Svakom članu RSRH koji sklopi policu dopunskog zdravstvenog osiguranja preko našeg sindikata u toku 2013 godine, RSRH će istu subvencionirati sa iznosom od 10 kuna mjesečno do 30.06. 2014. godine. Sukladno tome cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja je slijedeća: Za članove Republiekog sindikata radnika Hrvatske 60 kuna mjesečno Za članove njihovih obitelji 70 kuna mjesečno